Pr-Komiteen

Komiteen skal passe på at innbyggerne i Asker og Bærum får informasjon om aktiviteter klubben skal gjøre eller har gjort. 

Dette gjelder for eksempel før og etter Bokmarkedet og etter flere av Sosialkomiteens aktiviteter. Likeså er komiteen aktiv dersom aktiviteter fra klubben som for eksempel gaver til musikkorps eller lignende inntreffer.

Ansvaret for klubbens hjemmesider ligger i dag ikke under PR-komiteen, men dette følges nøye.