BOKSALG gir kr. 50.000 til Kirkens Feltarbeid

BOKSALG gir kr. 50.000 til Kirkens Feltarbeid

Publisert av Per Martinsen den 29.03.22.
Lions Club Nesbru-Hvalstad gjennomførte sitt årlige Bokmarked på Holmensenteret i uke 42 i 2021. Bøkene som selges kommer fra glade givere i Asker og Bærum som leverer bøker til klubben som sorterer og gjør klart til salg i uke 42. Klubben er opptatt av at overskuddet skal gå tilbake til gode formål i nærmiljøet. Denne gang er det Kirkens feltarbeid i Asker som mottar kr. 50000,-. Klubben er opptatt av at pengene skal benyttes til formål som kan gjøre en forskjell, og ble begeistret da daglig leder Gudrun Brøvig Silde kunne fortelle at litt av pengene vil gå til aktiviteter som Brukerrådet bestemmer; slik som f.eks. skiturer, grillaften, sopptur. Det meste av gaven vil bli benyttet til å starte varmestue en gang i uken på Tofte – hvor det tidligere ikke har vært denne type tilbud. Muligheten byr seg i Aktivitetshuset på Tofte – også kalt Hønehuset – i samarbeid med Asker kommune og feltsykepleien. Gateprest i Kirkens feltarbeid Kjetil Borgenvik med flere er tilstede sammen med feltsykepleien. Lionsklubben gleder seg over at denne muligheten kommer i gang.