Ungdomskomitéen

Ungdomskomitéens formål er å kartlegge behov for humanitær hjelp blant ungdom lokalt og til dels internasjonalt, samt søke å imøtekomme enkelte av disse.

Vår Lionsklubb har siden 2012 støttet ungdomsrettet arbeid i Litauen. Til å begynne med var det i samarbeid med Lionsklubber på NV-landet og gjennom en lokale Lionsklubb i Jurbarkas. Det var to aktiviteter. Den ene var materiell støtte (innsamlede klær og sko o.a.) samt matvarer og penger for lokale innkjøp – og julegaver, alt for til dels svært fattige og andre vanskeligstilte barnefamilier. Denne ‘julekaravanen’ foregikk i midten av desember hvert år og var svært kjærkommet for mottakerne. Videre har vi gitt støtte til oppussing av en lokal skole over flere somre ved hjelp av ungdommer fra Norge og fra den lokale Lionsklubben.

I 2016, etter en reorganisering mellom Lionsklubbene på NV-landet, opprettet vi selv et direkte samarbeid med en annen Lionsklubb i Litauen, Sakiu LC som ligger i den lille byen Sakiai i en region med mye fattigdom. Klubbens ene hovedaktivitet for barn/ungdom er et årlig juleselskap med servering, musikk, sang, juletre, nisse og gaver for førskolebarn fra fattige familier i deres område. Et tydelig lys for dem i førjulstiden! Den andre hovedaktiviteten er en sommerleir over en uke i juni. Deltagere er utplukkede talentfulle og dyktige skoleelever i 12-14-årsalderen fra nødstedte familier. Leiren er ment som en oppmuntring til og belønning for økte prestasjoner i skolearbeidet. Deltagerne plukkes ut regionalt av fagpersonell i samarbeid med Lionsklubben. Og deltagelse på sommerleiren er meget ettertraktet. Medlemmer fra vår klubb har vært til stede ved flere av disse leirene og fått et meget godt inntrykk. Vår klubb gir økonomisk støtte til begge arrangement.

Over en del år har vi hatt, og har, et samarbeid med Sjøskolen i Vollen. Den er en del av Alternativskolen i Asker og gir undervisning og praktisk opplæring til vanskeligstilt ungdom i kommunen. Den foregår bl.a. gjennom vedlikehold og bruk av båter eid av Asker kommune. Klubben bidrar gjennom Sjøskolen hovedsakelig med pengehjelp for nødvendig utstyr til enkeltelever.