FRELSESARMEEN – Asker korps mottar kr. 50000,-.

FRELSESARMEEN – Asker korps mottar kr. 50000,-.

Publisert av Per Hofseth den 11.04.22. Oppdatert 12.04.22.
Lions Club Nesbru-Hvalstad gjennomførte uke 42 i fjor sitt årlige Bokmarked på Holmensenteret. Bøkene som selges kommer til klubbens Bokmottak fra glade givere i Asker og Bærum, blir sortert av klubbens medlemmer og klargjort for Bokmarkedet i uke 42. Lionsklubben ønsker at overskuddet skal gå til gode formål i nærmiljøet, og Frelsesarmeen - Asker korps har mottatt kr. 50000,-. Ønsket fra Lionsklubben har vært at mottakeren av gaven skal gjøre hverdagen litt lettere både for den daglige drift og for brukerne. Korpsleder Flemming Baunø forteller at pengene vil bli benyttet til innredning av et nytt lagerrom, en ny pc til bruk i velferdsarbeidet, og til en konto for å ivareta mottakeres mulige behov for sko. Lionsklubben gleder seg over at pengene vil gjøre hverdagen enklere.