Melvin Jones tildelt Svein-Erik Lind

Melvin Jones tildelt Svein-Erik Lind

Publisert av Per Martinsen den 12.06.22.

Svein-Erik ble medlem av Lions Club Billingstad-Hvalstad 1. mars 2007.

Han har vært en viktig ressurs og bidragsyter til Lions, først i Billingstad-Hvalstad og senere i Nesbru-Hvalstad og har deltatt aktivt i styringen av klubbene med 3 perioder som vise-president og 2 perioder som president, den siste i Lionsåret 2019/2020.

Utover dette har han også vært en aktiv og solid støttespiller og deltaker i forskjellige Lions prosjekter og aktiviteter som terapiridning, kontaktperson for internasjonalt og nasjonalt arbeide (IRK), kontaktperson for Forebyggende arbeid for barn og unge (NAK), koordinator for Lions Fredsplakatkonkurranse først i klubben vår og senere i sonen, levering av mat til Varmestua som er hjertet i Kirkens Feltarbeid i Asker, 17. mai arrangementer på Asker Museum og de årlige TV aksjonene.